Gayrimenkul Değerleme

Şirketimiz, ARVES Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., 10.12.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.17.00-415.01 [ARVES-…]-566 sayılı karar ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, ayrıca 10.04.2013 tarih ve 43890421-140-118-9264 sayılı karar ile Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu tarafından Gayrimenkul Değerlemesi alanında yetkilendirilmiştir. Bahsi geçen yetkilendirmelere istinaden şirketimiz;

“Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak, bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslararası alanda kabul görmüş değerleme standartları çerçevesinde yazılı olarak raporlayabilecek düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi değerleme uzmanları vasıtasıyla takdir edilmesi konusunda faaliyet gösteren ve Kanunda gayrimenkul değerleme kurumu olarak ifade edilen hizmet şirketini”

ifade etmektedir.

Bir varlık veya yükümlülüğün organize piyasalarda işlem gördüğü değeri, böyle bir organize piyasa bulunmaması veya organize piyasada bu değerin oluşmaması durumunda ilgili varlığın el değiştirmesine ya da yükümlülüğün yerine getirilmesine ilişkin olarak bilgili ve istekli tarafların karşılıklı pazarlık ortamında muvazaadan ari olarak birbirlerine teklifte bulunacakları Gerçeğe Uygun Değeri (Piyasa Değeri) tahmin ve takdir eder.

Piyasa Değeri (Pazar Değer, Makul Değer) Tespit Çalışmaları; Bir mülkün, istekli alıcı ve istekli satıcı arasında, tarafların herhangi bir ilişkiden etkilenmeyeceği şartlar altında, hiçbir zorlama olmadan, basiretli ve konu hakkında yeterli bilgi sahibi kişiler olarak, uygun bir pazarlama sonrasında değerleme tarihinde gerçekleştirecekleri alım satım işleminde el değiştirmesi gerektiği takdir edilen tutardır. Piyasa Değeri; “Yeniden Yapım Maliyeti Yöntemi”, “Emsal Karşılaştırma Yöntemi”, “Gelir Kapitalizasyonu Yöntemi” ve “Proje Geliştirme Yöntemi” yaklaşımlarından Değerleme Uzmanınca uygun görülen yöntemler kullanılarak varılan analiz sonuçlarının değerlendirilmesidir.

Gayrimenkul sektörünün gelişmesiyle birlikte taşınmaz değerlerinin ekonomi içindeki önemi artmış, taşınmazların gerçek değerini yansıtan raporlar iktisadi hayat içinde tartışılmaz bir önem kazanmıştır.

Gayrimenkullerin değerlendirilmesi ve bu değerlerin vergiye yansıtılması gelişmiş toplumların en önemli ekonomik dayanaklarından bir tanesidir. Taşınmaz değerleme yalnızca ekonomik gerekçelerle önemli değildir. Ekonominin yanı sıra, kırsal ve kentsel toprak düzenlemeleri, kentsel dönüşüm ve kamulaştırmalar açısından konunun taşıdığı önemin de kavranması gerekmektedir.

Gayrimenkule dayalı mali araçların kaynağını oluşturan gayrimenkullerin değerlenmesi işi tamamıyla uzmanlık gerektiren bir iştir. Değerleme işinin, alanında bilgili, eğitimli, lisanslı, deneyimli kişi ve bu kişilerin bağlı olduğu, bu işi yapmak üzere kurulmuş şirketler tarafından yapılması büyük önem arz etmektedir.

Şirketimiz, ARVES Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. bünyesinde yer alan ve Değerleme faaliyeti içerisinde aktif rol alan, gerekli düzeyde bilgi, mesleki yeterlilik ve beceriye sahip personel, görevlerini; mesleki özen ve titizlik çerçevesinde dürüstlük, doğruluk, gizlilik, tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine bağlı olarak, çıkar ilişkilerinden uzak, tarafsızlıklarını etkileyecek hiçbir müdahaleye izin vermeden tam bir bağımsızlık içinde yürütürler. Değerleme faaliyetinin en iyi kalitede olabilmesi ve değerleme sonunda tam ve doğru bir görüş bildirilebilmesini sağlamak için, yapılan işin her seviyede gözden geçirilmesi ve takibi sağlanır. Hazırlanan raporlar Kontrol birimi tarafından kontrolleri yapıldıktan sonra, şirkette en az yüzde on oranında paya sahip ve yönetim kurulunca değerleme raporunu imzalama yetkisi verilen Sorumlu Değerleme Uzmanı tarafından onaylandıktan sonra, son kullanıcıya teslim edilmektedir.  

Gayrimenkul değerlemesi, halka açık şirketlerin ve gayrimenkul yatırım ortaklıklarının gayrimenkul işlemlerinin yanında özellikle ipotek kredileri ve ipoteğe dayalı menkul kıymet işlemlerinde de önemlidir. Özellikle gayrimenkul esaslı kredi teminatlarında ve ipotek kredilerinin menkul kıymetleştirmesi sürecinde değerleme hizmetinin önemli rol oynadığı görülebilir. Bunun yanında şirket alım-satımlarında, şirket birleşmelerinde, danışmanlık hizmetlerinde, başta duran varlıklar olmak üzere bilançolardaki varlıkların periyodik değerlemesi ile bankacılık sektöründeki varlık değerlemesinde değerleme konusunun ve tabi değerleme uzmanlığının giderek artan bir öneme sahip olduğu görülebilir.

Gayrimenkul alım / satım / kiralama vb. tasarrufu öncesi GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU hayat kurtarır.

Gayrimenkulün doğru değeri ile birlikte hukuki durumu hakkında bilgi sahibi olunmadan bilinçli adım atılamaz.

Gayrimenkul: 22/11/2001 tarih ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 704 üncü maddesi çerçevesinde taşınmaz mülkiyeti kapsamına giren arazi, tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ile kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümleri ifade etmektedir. Gayrimenkul (ya da Taşınmaz) Türkçeye Arapçadan geçmiş olan bir kelimedir. Arapçadaki nakil (taşımak) sözcüğünden türemiştir. Olumsuzluk önekiyle, taşınması mümkün olmayan anlamına gelir. Eşanlamlısı taşınmazdır. Taşınmaz mal; bir yerden bir yere taşınması mümkün olmayan malları ifade etmektedir. Bir eşya hukuku terimi olan gayrimenkul, genellikle ekonomik bir terim olarak kullanılmaktadır. Arsa, arazi, bina, apartman, işyeri, konut, villa, fabrika ve benzeri değerlerin genel adı olarak kullanılışı oldukça yaygındır.

Gayrimenkul Değerleme: Bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin veya bir gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız olarak takdir edilmesidir.

Gayrimenkul Değerleme Hizmetlerimiz

 • Gayrimenkul Değerlemesi

 • Ticari Gayrimenkul Değerlemesi

 • Konut Finansmanına Yönelik Değerleme

 • UFRS (Finansal raporlama) İçin Değerleme

 • Gayrimenkul Geliştirme

 • Sigorta Değerine Yönelik Değerleme

 • Portföy Değerlemesi

 • Miras Paylaşımına Yönelik Değerleme

 • Vergiye Konu Gayrimenkuller İçin Değerleme

Değerlemesi Yapılan Gayrimenkuller

 • Arsalar (İmarlı veya İmarsız)

  • Bağ

  • Bahçe

  • Tarım Alanı

  • Sera

  • Özel Orman

  • Arsa (İmar planı kapsamında üzerinde yapı olmayan parsel) vb.

 • Konut ve İşyerleri

  • Konut

  • Ofis

  • Büro

  • Konut Amaçlı Müstakil Bina

  • Dükkan

  • Plaza

  • İş Merkezi

  • Alışveriş Merkezi vb.

  • Yalı

  • Eski Eser

  • Köşkler vb.

 • Enerji ve Akaryakıt İstasyonları

  • Akaryakıt/LPG İstasyonları (İntifa Hakkı Değerlemesi / Akaryakıt/LPG İstasyonu Faal İşletme Değerlemesi / Akaryakıt/LPG İstasyonu Yatırım Fizibilitesi / Akaryakıt/LPG İstasyonu Kira Değeri Tespiti,

  • Rafineri

  • Akaryakıt Depolama Tesisleri

  • Hidro-Elektrik Santralleri

  • Diğer Enerji Tesisleri vb.

 • Üretim Amaçlı ve Sınai Nitelikli Gayrimenkuller

  • İmalathane

  • Atölye

  • Depo

  • Hangar Yapıları

  • Fabrika

  • Küçük ve Büyükbaş Hayvan Çiftlikleri

  • Tavuk Çiftlikleri vb.

 • Hizmet Amaçlı Kullanılan Gayrimenkuller

  • Hastane

  • Sağlık Tesisi

  • Poliklinik

  • Sağlık Ocağı

  • Sağlık ve Spor Merkezleri

  • Okul

  • Dershane

  • Öğrenci Yurtları

  • Otel (Resort Otel / Golf Otel / Kaplıca Otel / Apart Otel / Motel / Tatil Köyü / Pansiyon / Eğlence Merkezleri)

  • Konaklama Tesisi

  • Otoyol Dinlenme Tesisleri

  • Kültür Tesisi

  • Kütüphane

  • Sinema Salonu

  • Tiyatro Salonu

  • Sergi Salonu

  • Gösteri Merkezleri

  • Düğün Salonları

  • Nikah Daireleri

  • Spor Tesisi ve Kompleksi

  • Otoparklar vb.

 • Taş ve Maden Ocakları

 • Lojistik Kullanımlı Yapılar

 • Tarımsal işletmeler

 • Rekreasyon alanları

 • Marina ve limanlar

 • Gayrimenkul Projesi, Gayrimenkule Bağlı Hak ve Fayda Değerlemesi

 • Karma Yapılar

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için gizlilik politikamızı inceleyebilirsiniz. Kapat X